Kenniscentrum

10. Openbaar gemaakte documenten WOB

Alle documenten die ondersteunend zijn aan het tegengeluid van Komvandatgrasaf zijn terug te vinden in dit kenniscentrum. Mocht u toch nog wat missen, neem contact met ons op. Wellicht hebben we het alsnog.

Downloads

2007-apr-12 WOB document Ministerie van VROM Nota rubbergranulaat in kunstgrasvelden
2007-apr-23 WOB document beleidsrichtlijn erkenning milieurisicos Ministerie van VROM Nota rubbergranulaat in kunstgrasvelden
2007-apr-23 WOB document beleidsrichtlijn verantwoordelijkheden risicos zowel milieu als gezondheids keepertjes
2007-feb-9 Kritische brief RIVM aan ministerie vrom-dgm directie sas-ipc645 kritiek met name op het beruchte urine onderzoek van Indutox overige gezondheidsrisico's en milieurisico's
2007-mrt-12 WOB document Ministerie van VROM Nota rubbergranulaat in kunstgrasvelden
2011-apr ECHA Bepalen of een object een voorwerp is of niet Versie 2
2011-apr ECHA Schema Richtsnoer vereisten voor stoffen in voorwerpen Versie 2
2011-apr ECHA Schema Richtsnoer voor de vereisten voor stoffen in voorwerpen Versie 2
2015 Dankbrief Vaco aan RIVM-VWA voor het meewerken aan de interpretatie van rubbergranulaat en valtegels zodat deze niet onder bepaalde eu richtlijnen vallen
2015 divers wob documenten over de Article-Particle dicussie Vaco-Rivm en position paper
2015 Interessante discussie tussen DGMI-Caracal-branche over documenten die de bandenbranche kennelijk niet had mogen hebben
2015-nov-20 Doc 8 EC Verbazing dat infill beschouwd wordt als mengsel daarbij vergeleken met plastic pellets
2015-okt-27 notulen Vaco overleg EU verordening nr1272-2013
2016-nov-24 Brief van Recycling netwerk aan ilt om rubbergranulaat te bestempelen als afvalstof