Schuldig tot onschuld bewezen

Burgermoeder Zundert stelt hoogbejaarde man (90) aansprakelijk voor ongekend hoge kosten na dumpen drugsafval door criminelen. Dat is misbruik van de wet. Deze onschuldige man verdient een ijzersterke verdediging, steun daarom onze actie.

“Het is hetzelfde als met de Toeslagen affaire. Schuldig bevonden zonder dat het bewezen is. En de overheid sluit haar ogen met ellenlange procedures.”

In Nederland kennen we het strafrecht waar je onschuldig bent totdat je schuld is bewezen. Bij het bestuursrecht daarentegen ben je schuldig totdat je zelf weet te bewijzen dat je onschuldig bent. Een omgekeerde wereld met grote gevolgen. Zo kennen we allemaal de Toeslagen affaire waar onschuldige ouders schuldig waren bevonden totdat zij zelf hun onschuld bewezen. Een onmogelijke taak voor een burger tegen een dergelijk groot instituut. En dat is nu precies waar de heer Toon Francken ook mee te kampen heeft.

Genieten van je oude dag
Dan ben je 90 jaar en wil je genieten van je oude dag. Maar dat is Toon Francken niet gegund door de gemeente Zundert. Zij stellen dat de ernstige verontreiniging van 2800 vierkante meter door chemisch drugsafval aan de rand van zijn perceel zijn verantwoordelijkheid is. Van de heer Francken wordt verwacht dat hij de tonnen hoge kosten voor het opruimen van de vervuiling betaalt. Dat geld heeft Toon Francken niet en hij had niets met die drugslozing te maken.

Onduidelijk bodemonderzoek
Waar eerder de gemeente Zundert in eerste gesprekken heeft toegezegd aan de heer Francken, in aanwezigheid van hun advocaat, dat de gemeente de kosten zou opnemen, daar de vervuiling op gemeentegrond had plaatsgevonden, werd een aantal maanden later ineens een brief ontvangen van de gemeente waarin stond dat zij de heer Francken alsnog verantwoordelijk stelden voor de vervuiling en dus de kosten. Dat is al een schrik op zich. Totdat weer een aantal maanden later wederom een brief van de gemeente volgt waarin de heer Francken alsnog als overtreder wordt bestempeld. Schuldig bevonden zonder bewijs.

Echter uit de rapporten van het bodemonderzoek verricht door Strukton is dit nog niet overtuigend bewezen. Tevens duiden onderschepte mailwisselingen dat er door de gemeente aan betrokken partijen verzocht is om tegenstrijdigheden in de rapporten ‘aan te passen’.

Jarenlang proces, jaren die Francken niet meer heeft
Intussen is er een zitting geweest bij de Raad van State, is er bezwaar ingediend tegen de gemeente en is er een leger aan ambtenaren en juristen bezig de heer Francken verantwoordelijk te stellen en beslag te leggen op zijn huis. De enige manier voor Toon Francken om uit deze nachtmerrie te ontwaken, is om via een jarenlange bodemprocedure zijn onschuld te bewijzen. En hopen dat de gemeente Zundert tot inkeer komt en de strijd opgeeft.

Vele slachtoffers van zware criminaliteit
De heer Francken is niet de enige wie dit overkomt. Zo onderzocht Stefan Keukenkamp, journalist bij Trouw, dat lokale overheden grondeigenaren verantwoordelijk houden voor drugsgerelateerde grondvervuiling:

‘Grote lozingen van synthetisch drugsafval in de natuur zorgen niet alleen voor ernstige milieuschade, maar kosten grondeigenaren ook handenvol geld. Lokale overheden houden particulieren als overtreders juridisch verantwoordelijk voor het saneren van de vervuilde bodem. Dat komt doordat de lozing van drugsgerelateerde chemicaliën afkomstig van onder meer xtc-productie op hun terrein is gevonden.’

Lees het gehele artikel via Trouw.

Grondeigenaren in het nauw om chemisch drugsafval op terrein: ‘Onschuldigen de dupe’

Dit kan iedereen in Nederland overkomen. En je hebt geen poot om op te staan. We kennen allemaal de Toeslagen Affaire. Daarom moeten we hier nu met elkaar wat aan doen.

Lees het gehele verhaal van Toon Francken via Trouw.

Waarom crowdfunding?

Wij gunnen Toon Francken een fijne oude dag, zonder zorgen. Om hem dit te geven gaan wij hem helpen door zijn verdediging op ons te nemen door middel van juridische hulpverlening en een eigen bodemonderzoek.

De heer Francken mag niet in de kou worden gezet en door hem te helpen, geven we ook een signaal af naar de landelijke politiek om dit grote probleem van zware criminaliteit aan te pakken en niet de onschuldige burger er mee op te zadelen. De wetgeving laat te wensen over en de subsidies voor het saneren van de vervuiling zijn bij lange na niet voldoende.

Alle opbrengsten van de crowdfunding komen ten goede van:

  • bodemonderzoek
  • juridische hulpverlening
  • inzetten van specialisten

Wanneer de gemeente naar de Raad van State gaat, staan zij al 10-0 voor. Een gedegen verdediging is daarom nodig, want Toon Francken wordt veroordeeld zonder dat een rechter hem schuldig heeft bevonden, volgens het bestuursrecht. Hij wordt door de gemeente gedwongen om de sanering te betalen zonder dat vast staat dat hij schuldig is aan het storten van drugsafval. Hij wordt daarmee ook gedwongen om zijn eigen verdediging te voeren. Inmiddels heeft het hem al duizenden euros gekost.

Steunen?
Wij laten Toon Francken niet in de kou staan. Help ons mee in onze strijd!

In de pers verschenen...

Trouw

Grondeigenaren in het nauw om chemisch drugsafval op terrein: ‘Onschuldigen de dupe’

Trouw

Gemeente Zundert houdt de hoogbejaarde Toon (90) verantwoordelijk voor het dumpen van drugsafval

Trouw

Crowdfunding voor bejaarde Toon (90) die tonnen aan opruimkosten drugslozing moet betalen

Linda.nl

Toon (90) moet opdraaien voor opruimingskosten drugsafval: 'Overheid sluit haar ogen'

Binnenlands Bestuur

Te weinig geld voor sanering gedumpt drugsafval

Volg het verhaal van Toon via social media