Kenniscentrum

7. Gestelde Kamervragen

Alle documenten die ondersteunend zijn aan het tegengeluid van Komvandatgrasaf zijn terug te vinden in dit kenniscentrum. Mocht u toch nog wat missen, neem contact met ons op. Wellicht hebben we het alsnog.

Downloads

19-feb-2019 Antwoord kamervragen onderzoek naar productie van autobanden zonder milieubelastende stoffen
2018Z16179 vragen Kroger en Westerveld aan de Stas infrastructuur en waterstaat 17-sept-2018
ah-tk-20182019-3874 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgras wel degelijk een gezondheidsrisico's veroorzaken
Brief van de minister aan de vz tweede kamer 21-dec-2016 Onderzoek_naar_risico’s_rubbergranulaat_in_kunstgrasvelden_en_rubbertegels
Gezondheid en milieu nr 209 Brief van de Stas infrastructuur en Waterstaat 19 02 2019